Fort główny artyleryjski jednowałowy o narysie lunety z koszarami szyjowymi. Koszary szyjowe załamane tworzą front półbastionowy. Fort standardowy zbudowany według projektu gen. von Biehlera z początku lat 70-tych XIX wieku. Fosa przestrzeliwana z kaponier: czołowej, dwóch barkowych i pomieszczeń koszar szyjowych. Nad kaponierą czołową mały wał dla piechoty. Na wale głównym dwa stanowiska obserwacyjne WT -90 (kopuły niezachowanie). Fort reprezentuje odmianę z wąską częścią osiową koszar szyjowych. Wybudowany w latach 1877-81.Fort I - 03.10.2004


Fort I - 20.03.2005


Fort I - 07.04.2007