Fort III zbudowano w latach 1877–1881. Na wale artyleryjskim, oprócz zwykłych stanowisk działowych, zbudowano murowaną działobitnię dla armaty pierścieniowej 15 cm na łożu nadbrzeżnym. W 1881 roku, w końcowej fazie budowy, pośrodku czoła zbudowano krótki odcinek wału dla piechoty. W latach 1887–1890 wzmocniono mury i stropy budowli podziemnych, a po bokach zbudowano baterie artyleryjskie ze schronami amunicyjnymi. Około 1892 roku zainstalowano dwie stalowe, obrotowe kopuły obserwacyjne piechoty typu W.T.90, a w pierwszych latach XX wieku – kopułę obserwatora artylerii, typu W.T.Neu. Drobniejsze modernizacje prowadzono aż do wybuchu I wojny światowej. W czasie II wojny światowej zadaszono fosy, aby umieścić w nich warsztaty i magazyny fabryki samolotów Focke-Wulf. Po wojnie rozpoczęto prace rozbiórkowe w koszarach, ale pozostała część budowli została nienaruszona.


źródło:http://www.twierdza.poznan.pl/fort3/