Fort Va zbudowano w latach ok. 1887–1890. Kaponiery rewersowe były połączone z koszarami przejściem podziemnym pod fosą. Fort był modernizowany aż do wybuchu I wojny światowej: na przykład wewnątrz zbudowano charakterystyczny żelazny zbiornik na wodę, a na drodze krytej podwójną wartownię. W 1939 roku na wale fortu zbudowano trzy niewielkie schrony obserwacyjno-bojowe; z tego okresu zachowały się też cenne inskrypcje na ścianach. W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległa niewielka część elementów murowanych, mimo tego fort można uznać za dość dobrze zachowany.


źródło: http://www.twierdza.poznan.pl/fort5a/