Modernizacje prowadzone w latach 1913-1914, wybudowany zbiornik na wodę, studnia, schron dla drużyny przeciwszturmowej na przeciwskarpie. W 1939 wybudowane 3 schrony obserwacyjno-bojowe.Fort Va - 10.12.2005


Fort Va - 19.02.2006


Fort Va - 04.01.2007


Fort Va - 23.09.2007


Fort Va - 01.12.2007


Fort Va - 08.12.2007


Fort Va - 02.05.2008